Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka

Członkowie Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski 
prof. dr hab. n. med. Piotr Ciostek
prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz
prof. dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz 
prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski
prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel
prof. dr hab. n. med. Peter Gloviczki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Głowiński 
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Grochowiecki 
prof. dr hab. n med. Piotr Gutowski
dr n. med. Grzegorz Halena
dr n. med. Włodzimierz Hendiger
prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz 
prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
prof. dr hab. n. med. Tomasz Jargiełło
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień 
prof. dr hab. n. med. Piotr Kasprzak 
dr n. med. Piotr Kaszczewski
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Kazimierczak 
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik 
lek. Leszek Kukulski 
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Madycki
prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński
prof. dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
prof. dr hab. n. med. Piotr Myrcha
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot
prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski
prof. Yuri Orel 
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis
prof. dr hab. n. med. Radosław Pietura
prof. dr hab. n. med. Stanisław Przywara
prof. Volodymyr Rogovskyi
dr hab. n. med. Paweł Rynio
prof. dr hab. n. med. Ryszard Staniszewski
prof. dr hab. n. med. Michał Staniszic
dr n. med. Hubert Stępak
prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński
prof. dr hab. n. med. Piotr Terlecki
prof. dr hab. n. med. Jacek Wojciechowski
dr n. med. Adam Zieliński
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz